Hvad er en vejledende helbredsmæssig køretest

Du kan blive bedt om at gå op til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis der begrundet tvivl, om du, har det tilstrækkelige helbred til sikkert at kunne køre bil eller andre køretøjer.


Formålet med køretesten er at vurdere, om din helbredsmæssige tilstand, eksempelvis alders- eller sygdomsbetinget svækkelse, har en negativ indflydelse på evnen til at køre bil.


Køretesten bruges således til at kunne vurdere om kørekort skal udstedes eller fornyes, om du

har brug for særlig indretning af køretøjet, eller om du bør stoppe med at køre bil.


Hvem afholder de helbreds-mæssige køretest ?

Det er trafikstyrelsen, der afholder de helbredsmæssige køretest.


Bestilling af test

Når du får afgørelsen om, at du skal op til en vejledende helbredsmæssig køretest, skal du selv – evt. via en kørelærer – bestille tid til en test.


Hvordan foregår en vejledende helbredsmæssig køretest ?

Til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvor der er mistanke om alders-eller sygdomsbetinget svækkelse, er der afsat 60 minutter.


Køretesten følger som regel en nærmere tilrettelagt kørselsrute i og udenfor by og hastigheder, på forskellige vejtyper og med varierende trafikintensitet.

Til en køretest, hvor det skal vurderes, om personer med funktionsnedsættelse skal have monteret særligt hjælpeudstyr eller om udstyret kan betjenes sikkert, er der afsat 30 minutter.


Hvad bliver jeg testet i ?

Du bliver testet i følgende elementer


Hukommelse

Du skal kunne huske en anvisning – fx


"kør til højre ad første sidevej" –  også efter at være blevet afledt af almindelig samtale.


Orientering

# Du skal kunne placere køretøjet i den korrekte vejbane efter planlagt rute mod et fastlagt mål.


# Bakning.


# Almindelig parkering mellem køretøjer.Rum- og retningssans

Du skal kunne tage hensyn til korrekt bremseafstand til forankørende køretøjer.


Du skal kunne afpasse hastigheden til forholdene, eksempelvis trafikale og vejrmæssige forhold.


Du skal kunne vise, at du eksempelvis behersker orienteringer, vigepligter og placering ved bl.a. svingning.Koncentrationsevne

Den prøvesagkyndige skal sikre sig, at der ikke er tegn på træthed/svigtende koncentrationsevne under kørslen


Derudover kan den prøvesagkyndige stille enkelte teoretiske spørgsmål for at vurdere, om du har tilstrækkeligt kendskab til færdselsreglerne.


I hvilket køretøj foretages en vejledende helbredsmæssig

køretest ?

Den vejledende helbredsmæssige køretest foretages i et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel.Koster en vejledende helbredsmæssig køretest noget ?

Det koster som udgangspunkt ikke noget at gå op til en helbredsmæssig køretest.

Udgifter i forbindelse med leje af godkendt køretøj, køretimer med kørelære samt kørsel på lukket øvelsesplads eller køreteknisk anlæg kan dog kræves afholdt af dig.
Få mere

information på www.fstyr.dk